Assalamu alaikum wa rehmatullahi wa barkatuh

Tamam bhaiyon se *SUB WAY HALEEM POINT* Ye guzarish ki jati hai k
RAMZAAN SPECIAL HALEEM aj baad namaz-e-Asr se shuru ho raha hai

Ap sab se guzarish hai k *SUB WAY HALEEM POINT* beside SBI NEHRU PARK Jangon district. pohunch ka himmat afzai kare.