Sub Way Food Junction

Sub Way Food Junction

Assalamu alaikum wa rehmatullahi wa barkatuhTamam bhaiyon se *SUB WAY HALEEM POINT* Ye guzarish ki jati hai kRAMZAAN SPECIAL HALEEM aj baad namaz-e-Asr se shuru ho raha haiAp sab se guzarish hai k *SUB WAY HALEEM POINT* beside SBI NEHRU PARK Jangon district. pohunch...