Mecca masjid me aam namazai ke sath sath iftar ki aur taravvi ki bhi ijazat hogi lekin tamam covid19 ke ehtiyat e tataber ke sath. wazu ghar se karke aana hoga aur apna janimaz khud lana hoga.