Mecca masjid, Charminar, Hyderabad,

Click to rate this Business!
[Total: 0 Average: 0]

Mecca masjid me aam namazai ke sath sath iftar ki aur taravvi ki bhi ijazat hogi lekin tamam covid19 ke ehtiyat e tataber ke sath. wazu ghar se karke aana hoga aur apna janimaz khud lana hoga.

0 Reviews

Write a Review

Advertisement

Leave a Reply